olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

OLENNAISET NÄKÖKOHDAT JA LASKENTARAJAT

SATOn olennaisuusmatriisin teema GRI-näkökohta Näkökohdan laskentaraja
Kestävä talous
Kasvu

Taloudelliset tulokset SATO-konserni
Kannattavuus

Taloudelliset tulokset SATO-konserni

Ostokäytännöt SATO-konserni

Määräystenmukaisuus SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelutErinomainen asiakaskokemus
Hinta-laatusuhde

Taloudelliset tulokset SATO-konserni

Ostokäytännöt SATO-konserni

Tuote- ja palvelutiedot SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa
Asiakkaalle sujuvat palvelut

Tuote- ja palvelutiedot SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa

Tuotteet ja palvelut SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa

Asiakkaiden yksityisyyden suoja SATO-konserniTyöhyvinvointi
Innostava yrityskulttuuri

Työllistäminen, työterveys ja -turvallisuus SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut

Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet SATO-konserni
Osaamisen kehittäminen

Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet SATO-konserni

Koulutus SATO-konserniYmpäristövastuu ja palveluketju
Energiatehokkuus

Energia, vesi SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa

Päästöt, jätevedet ja jätteet SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa

Tuotteet ja palvelut SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa
Vastuullinen palveluketju

Välilliset taloudelliset vaikutukset SATO-konserni

Ostokäytännöt SATO-konserni

Lahjonta ja korruption vastaisuus SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut

Määräystenmukaisuus SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut

Toimittajien ympäristöarvioinnit SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut

Maaperän köyhtyminen, saastuminen ja korjaavat toimenpiteet SATO-konsernin vuokra-asunnot SuomessaAktiiviset sidosryhmäsuhteet
Asiakkaiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen

Energia, vesi SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa

Jätevedet ja jätteet SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa

Tuote- ja palvelutiedot SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa
Sidosryhmävuoropuhelu

Energia, vesi SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa

Jätevedet ja jätteet SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa

Tuote- ja palvelutiedot SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa

Ostokäytännöt SATO-konserni

Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet SATO-konserni

Työterveys ja -turvallisuus SATO-konserni
Läpinäkyvät toimintatavat

Ostokäytännöt SATO-konserni

Määräystenmukaisuus SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut

Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet SATO-konserni

Työterveys ja -turvallisuus SATO-konserni

Lahjonta ja korruption vastaisuus SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut

Asiakkaiden yksityisyyden suoja SATO-konserni

Toimittajien ympäristöarvioinnit
SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut