Vastuullisuus­tavoitteiden
toteutuminen 2016

 = toteutui   = toteutui pääosin   = ei toteutunut

 

Ympäristövastuu

Tavoitteet 2016 (toteuma 2015)
Tavoitteiden toteutuminen 2016 Tavoitteiden
toteutumisen
status
Tärkeimmät toimenpiteet 2016 Tavoitteet 2017 Tärkeimmät toimenpiteet 2017 Yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)

 

Lämmön ominaiskulutus 42,5 kWh/m³ (42,9) Toteuma 41,5 kWh/m³ Asuntojen tarkastustoiminnan kehittäminen, sisälämpötilojen optimointi, investointeja ilmanvaihdon ohjaukseen, investoinnit vettä säästäviin kalusteisiin, kiinteistökannan kehittäminen 40,3 kWh/m³ Lämpötilaoptimoinnin jatkaminen, vettä säästävien kalusteiden asentaminen, ilmanvaihdon optimointi, kiinteistöjen kaukovalvonnan kehittäminen

 

 
Veden ominaiskulutus 386 l/m³ (418) Toteuma 412 l/m³ Asuntojen tarkastustoiminnan kehittäminen, vedensäästökilpailu, investoinnit vettä säästäviin kalusteisiin, kiinteistökannan kehittäminen 403 l/m³ Vettä säästävien kalusteiden asentaminen, kiinteistöjen kaukovalvonnan kehittäminen
 
Sähkön ominaiskulutus 3,9 kWh/m³ (3,9) Toteuma 3,9 kWh/m³ Asuntojen tarkastustoiminnan kehittäminen, investoinnit ilmanvaihdon ohjauksen parantamiseen
3,8 kWh/m³ Ilmanvaihdon optimointi, kiinteistöjen kaukovalvonnan kehittäminen
 
Ominaispäästöt 33,3 kg CO2e/m² (33,5) Toteuma 34,7 kg CO2e/m²   Lämmönkulutuksen tehostamisen toimenpiteet, tuulisähkön ostaminen 34,3 kg CO2e/m² Lämmönkulutuksen tehostamisen toimenpiteet, tuulisähkön ostaminen

 
Uudet investoinnit kohdennetaan joukkoliikenneyhteyksien varrelle Uudistuotannossa tavoite toteutunut, valmiin kannan portfoliohankinnoissa tavoite toteutunut yli 90 % hankkeista   Investointien vastuullisuuden due diligence- ja EDD-tarkastelut, täydennysrakentamisen hankkeet Uudet investoinnit kohdennetaan joukkoliikenneyhteyksien varrelle Investointien vastuullisuuden due diligence- ja EDD-tarkastelut, täydennysrakentamisen hankkeet


 


Sosiaalinen vastuu

Tavoitteet 2016 (toteuma 2015)
Tavoitteiden toteutuminen 2016 Tavoitteiden
toteutumisen
status
Tärkeimmät toimenpiteet 2016 Tavoitteet 2017 Tärkeimmät toimenpiteet 2017 Yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)
Asiakkaiden suositteluhalukkuus NPS vähintään 35 (25) Toteuma 27   Talotreffit, asumisrauhaa edistävät toimenpiteet, asiakasvuorovaikutuksen lisääminen, digitaalisten palvelujen kehittäminen Asukkaiden jatkuvasti paraneva NPS (uusi mittaustapa) Asiakaspalvelumallin uudistaminen, asiakaspalvelukeskuksen uudistaminen, talotreffit, digitaalisten palvelujen edistäminen


 
Henkilöstön omistautuminen vähintään 10 % parempi kuin vertailuryhmällä Toteuma 2 % vertailuryhmää parempi   Osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, henkilöstötutkimustulosten hyödyntämisen kehittäminen, etätyön edellytysten parantaminen, työkykykartoitus Henkilöstön omistautumisindeksi parempi kuin 2016 Työkykyjohtamisen parantaminen, osaamisen kehittäminen, perehdytysohjelman uusiminen

 

 


Taloudellinen vastuu

Tavoitteet 2016 Tavoitteiden toteutuminen 2016 Tavoitteiden
toteutumisen
status
Tärkeimmät toimenpiteet 2016 Tavoitteet 2017 Tärkeimmät toimenpiteet 2017 Yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)
Ylläpitokustannuksiin ei nousua, toimittajamäärän pienentäminen Toimittajien määrä aleni 12 %. Ylläpitokustannukset nousivat hieman.   Hankinnan toimintamallien kehittäminen, energiatehokkuustoimenpiteet Ylläpitokustannusten aleneminen vuoteen 2016 verrattuna Hankinnan kehittäminen, energiatehokkuustoimenpiteet
 
 


Tärkeimmät kehittämistavoitteet

Tavoitteet 2016 Tavoitteiden toteutuminen 2016 Tavoitteiden
toteutumisen
status
Tärkeimmät toimenpiteet 2016 Tavoitteet 2017 Tärkeimmät toimenpiteet 2017 Yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)
Toimittajien auditointien aloitus, rakennustyömaiden auditointimallin määritys ja auditointien aloitus, toiminnan mittaamisen kehittäminen
Tavoitteet toteutuivat pääosin. Rakennustyömaiden auditointi pilotoidaan vasta alkuvuonna 2017.   Toimittajien auditointi, päätökset uusista seurattavista mittareista: tapaturmataajuus ja uudistuotannon energiatehokkuus, rakennustyömaiden auditointimallin sisällön määritys, harmaan talouden torjumisen ohjeistuksen päivittäminen 50 toimittajan auditointi,  rakennustyömaiden auditoinnin aloittaminen Auditointiohjelman jatkaminen ja kehittäminen, rakennustyömaiden auditointi
 
Global Real Estate Sustainability Benchmarkin (GRESB) GREEN STAR -luokituksen uusiminen Tavoite toteutui   Vastuullisuustavoitteiden täsmentäminen ja benchmarking muihin yrityksiin nähden, vastuullisuustiedon läpinäkyvyyden lisääminen sato.fi:ssä, vastuullisuustyön lisäresurssit Global Real Estate Sustainability Benchmarkin (GRESB) GREEN STAR (4 tähteä) -luokituksen uusiminen
Energiatehokkuustoimenpiteet, vastuullisuuden toimintakäsikirjan toteuttaminen, vastuullisuuteen liittyvä riskikartoitus, toimitusketjun auditoinnit ja uudet mittarit

 

 

 
Edullisen asumisen konseptin (SATO StudioKoti) rakentamisen edellytysten varmistaminen ja rakentamisen aloitus Tavoite toteutui, rakentaminen käynnissä   Ensimmäisen kohteen toteutus, valmistuminen 2017 Edullisen asumisen konseptien jatkokehitys Asumisen konseptien ja palveluiden jatkokehitys

 

 
Kumppanisopimuksiin sisältyvien energiatehokuustavoitteiden ja -mittariston päivitys Tavoite toteutui   Palvelukuvausten läpikäynti, mittareiden arviointi ja päivitys Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan kehittäminen Toimintatapojen ja seurannan määrittely ja käyttöönotto