vastuullisuuden tunnusluvut – henkilöstö

VASTUULLISUUSRAPORTOINTI HENKILÖSTÖ 2016

G4-10
Henkilöstön kokonaismäärä vakituiset määräaikaiset miehet naiset


175 160 15 54(31%) 121 (69%)


josta Venäjän hlstömäärä 8 3 5 2 (25 %) 6 (75 %)


Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain (G4-LA1)
Uudet työsuhteet yhteensä 60
joista vakituisia 23

miehiä 6

naisia 17

Ikäjakauma 25 tai alle 26-35 36-45 46-55 56-63 yli 63

yhteensä 1 10 6 4 2 0

miehiä 0 4 1 1 0 0

naisia 1 6 5 3 2 0
Uudet määräaikaiset työsuhteet 34

miehiä 8

naisia 26

Ikäjakauma 25 tai alle 26-35 36-45 46-55 56-63 yli 63

miehiä 5 1 1 1 0 0

naisia 16 8 1 0 0 1
Kesäapulaiset yhteensä 20

Ikäjakauma 25 tai alle 26-35 36-45 46-55 56-63 yli 63

miehiä 4 0 0 0 0 0

naisia 14 2 0 0 0 0
Päättyneet työsuhteet yhteensä 78

vakituiset työsuhteet yhteensä 37

miehiä 8

naisia 29

Päättyneiden työsuhteiden ikäjakauma (vakituinen työsuhde) 25 tai alle 26-35 36-45 46-55 56-63 yli 63

miehiä 6 2 0 0 0 0

naisia 17 10 0 1 0 1
Työnantajan päättämät työsuhteet 1,6%
Kokonaisvaihtuvuus-% (ei sisällä kesätyöntekijöitä) 33%
Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin (G4-LA9)
Koulutuspäivät yhteensä miehet naiset
Keskimäärin 4,7 päivää per työntekijä, josta 2,3 päivää sisäistä koulutusta. Vastuullisuuskoulutusta 0,9 päivää. 4,9 päivää 4,7 päivää
Johdon koulutuspäivät keskimäärin 3,2 päivää per henkilö


Toimihenkilöiden koulutuspäivät keskimäärin 4,8 päivää per henkilö

Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa (G4-LA5)
Työsuojelutoimikunnassa 2,9 % henkilöstöstä, TARMO-ryhmässä edustettuna 4,0 % henkilöstöstä


Konsernin palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 175 (170) henkilöä. Vakituisessa työsuhteessa oli 160 (160) ja määräaikaisessa työsuhteessa 15 (10) henkilöä. Konsernin henkilöstö oli vuoden aikana keskimäärin 170 (172) henkilöä.