vastuullisuuden tunnusluvut – ympäristö

YMPÄRISTÖ

Energian kokonaiskulutus (G4-EN3) 2014 2015 2016 Muutos
2015-2016
Muutos
2015-2016 %
Yhteensä [MWh] 260 454 238 263 283 484 45 221 19,0%
Ostoenergian osuus:
Sähkö [MWh] 24 594 23 689 24 531 842 3,6%
Kaukolämpö [MWh] 235 326 214 056 258 299 44 243 20,7%
Oman tuotannon osuus:
Öljy [MWh] 534 518 654 136 26,3%


Energiankulutuksen intensiteetti (CRE1) 2014 2015 2016 Muutos
2015-2016
Muutos
2015-2016 %
Sääkorjattu lämmönkulutus [kWh/rm³/a] 43,6 42,9 41,5 -1,4 -3,3%
Sähkönkulutus [kWh/m³/a] 3,9 3,9 3,9 0,0 -1,0%


Kasvihuonekaasupäästöt (G4-EN15, EN16, EN17) 2014 2015 2016 Muutos
2015-2016
Muutos
2015-2016 %
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1) 139 135 170 35 26,3%
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 2) 43 065 39 172 47 269 8 097 20,7%
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 3) 1 721 1 834 948 -886 -48,3%
Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä [t CO2-e] 44 925 41 141 48 387 7 246 17,6%


Rakennusten kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti (CRE3) 2014 2015 2016 Muutos
2015-2016
Muutos
2015-2016 %
kg CO2-e/m² 37,0 33,5 34,7 1,2 3,6%
kg CO2-e/hlö 1139,8 928,9 995,2 66,3 7,1%


Veden kokonaiskulutus (G4-EN8) 2014 2015 2016 Muutos
2015-2016
Muutos
2015-2016 %
Yhteensä [1000 m³] 2 381 2 329 2 622 293 12,6%


Vedenkulutuksen intensiteetti (CRE2) 2014 2015 2016 Muutos
2015-2016
Muutos
2015-2016 %
dm³/rm³/a 415 418 412 -6 -1,4%


Asukkaiden jätteiden kokonaismäärä (G4-EN23) 2014 2015 2016 Muutos
2015-2016
Muutos
2015-2016 %
tonnia 20 245 21 578 23 985 2 407 11,2%
t CO2-e 1721 1834 948 -886 -48,3%


Asukkaiden jätteiden jakauma käsittelytavan mukaan (G4-EN23) 2016 %-osuus 2016 [t]
Kierrätysmateriaaliksi 41%
9 734
Energiaksi 48%
11 494
Kaatopaikalle 11%
2 757


Asukkaiden jätteiden jakauma jätelajeittain (G4-EN23) 2016 %-osuus 2016 [t]
Sekajäte 46% 11 109
Erilliskerätyt 51% 12 184
Paperi ja kartonki 19% 4 524
Biojäte 13% 3 194
Lasijäte 3% 743
Metallijäte 4% 1 002
Puujäte 1% 323
Muovijäte 2% 366
Sähkö- ja elektroniikkaromu 2% 557
Muut erilliskerättävät 6% 1 475
Muut ja erittelemättömät 3% 692
Luvuissa vain asuinkiinteistöt


Energiankulutuksen vähentämisen toimenpiteet ja niiden vaikutukset (G4-EN27, EN6, EN 16))
G4-EN 27 Energiatehokkuustoimenpiteet M € 1,3G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen energiatehokkusstoimenpiteilla MWh 4 070G4-EN19 Kasvihuonepäästojen vähentyminen energiatehokkuustoimenpiteillä tCO2-e 721

Puhdistettu tai puhdistuksen tarpeessa oleva maaperä (CRE 5) kem² Kustannus M€

Puhdistettu maaperä 11 400 19 787 2,2

Tiedossa oleva puhdistuksen tarpeessa oleva maaperä 3 950 2 648 0,2