Hallinnointi

SATOn hallinnoinnin vastuullisiin toimintaperiaatteisiin kuuluvat ennaltaehkäisevä riskienhallinta sekä sisäinen valvonta. Päätöksenteossa noudatetaan esteellisyyssäännöksiä ja hallituksen jäsenten valinnassa huomioidaan monimuotoisuus.

Tässä osiossa

Vastuulliset toimintaperiaatteet

Toimintaperiaatteemme perustuvat lainsäädäntöön, arvoihimme ja ohjeisiimme. Vuonna 2016 valmistelimme uuden liiketapaohjeen yhdessä henkilöstömme kanssa.

 

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tarkoituksena on edistää strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidemme toteutumista. Kartoitamme keskeiset tavoitteiden saavuttamista estävät riskit vuosittain

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Hallintomme perustuu Suomessa noudatettavaan lainsäädäntöön ja SATOn yhtiöjärjestykseen.

 

Palkka- ja palkkioselvitys

Hallituksemme jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Hallitus

Yhtiön hallitukseen valitaan vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Johtoryhmä

Johtoryhmä käsittelee kaikki konsernijohtamisen kannalta keskeiset asiat sekä panee täytäntöön hallituksen päätökset. Johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa.

 

 
 

 

Jaa sivu
Email