vastuulliset toimintaperiaatteet

Toimintaperiaatteemme perustuvat lainsäädäntöön, arvoihimme ja ohjeisiimme. Raportoinnissa noudatamme hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, vastuullisuusraportoinnissa GRI-viitekehystä sekä SATOn laatimia ohjeita ja periaatteita. Näistä tärkeimmät ovat liiketapaohje (Code of Conduct), SATOn arvot, vastuullisuuspolitiikka, ympäristöohjelma, harmaan talouden torjuntaohje, hankinta-, rahoitus-, riskienhallinta- ja tiedonantopolitiikat, henkilöstöjohtamisen periaatteet ja sidosryhmäpolitiikka.

Vuonna 2016 SATO valmisteli uuden liiketapaohjeen yhdessä henkilöstönsä kanssa. Liiketapaohjeen myötä SATO päivitti linjauksensa muun muassa kohtuullisesta vieraanvaraisuudesta ja teki päätöksen ottaa käyttöön Raportoi väärinkäytöksistä -kanava sidosryhmille ja henkilöstölle. Uusi liiketapaohje otettiin käyttöön 1.1.2017.

SATOn yritysvastuun johtamisen tärkeimmät ohjeistukset ja periaatteet on kuvattu alla olevassa taulukossa. Niitä käytetään kaikissa vastuullisuuden olennaisissa näkökohdissa sekä toimitusketjun toiminnan seuraamisessa. Vuoden 2017 aikana vastuullisuustyön johtamisen periaatteita on tavoitteena kehittää ja yhdenmukaistaa uuden SATOn vastuullisuuden toimintakäsikirjan avulla.

Visio, missio, strategia, tavoitteet

Vastuullisuuden olennaiset näkökohdat SATOssa
Toimintaperiaatteet/-politiikat
Johtamistavat
Strategian tavoite
Hinta-laatusuhde Investointikriteerit, suunnitteluohjeet, palveluperiaatteet, asiakaslupaukset Kotona, Yhteiskunnassa Jatkuvasti paraneva asukkaiden suositteluhalukkuus, kannattavuus
Asiakkaalle sujuvat palvelut Asiakaslupaukset, palveluperiaatteet, kumppaniohjauksen periaatteet, hyvä vuokraustapa Kotona, Yhteiskunnassa, Asiakkaat Jatkuvasti paraneva asukkaiden suositteluhalukkuus
Innostava yrityskulttuuri Henkilöstöjohtamisen periaatteet, liiketapaohje, vastuullisuuspolitiikka HenkilöstöKumppanit Sitoutunut henkilöstö
Osaamisen kehittäminen Henkilöstöjohtamisen periaatteet Henkilöstö, Kumppanit Sitoutunut henkilöstö
Energiatehokkuus Ympäristöohjelma, suunnitteluohjeet, vastuullisuuspolitiikka Ympäristö Energiatehokkuus, kannattavuus
Vastuullinen toimintaketju

Hankintapolitiikka, liiketapaohje, harmaan talouden torjuntaohje, rahanpesun torjuntaohje, lähipiiriohje, sidosryhmäpolitiikka, yhteistyösopimukset, vastuullisuuspolitiikka

Kumppanit Jatkuvasti paraneva asukkaiden suositteluhalukkuus, kannattavuus
Kasvu ja kannattavuus Investointikriteerit, rahoituspolitiikka, riskienhallinnan periaatteet, vastuullisuuspolitiikka Talous, Riskienhallinta Kannattavuus
Asiakkaiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen Sidosryhmäpolitiikka, vastuullisuuspolitiikka Asiakkaat Jatkuvasti paraneva asukkaiden suositteluhalukkuus
Sidosryhmävuoropuhelu Sidosryhmäpolitiikka, henkilöstöjohtamisen periaatteet, kumppaniohjauksen periaatteet, vastuullisuuspolitiikka Sidosryhmät, Henkilöstö, AsiakkaatKumppanit, Kotona Jatkuvasti paraneva asukkaiden suositteluhalukkuus
Läpinäkyvät toimintatavat Liiketapaohje, tiedonantopolitiikka, hyvä hallintotapa, lähipiiriohje Vastuullisuus, Vastuulliset toimintaperiaatteet, Arvonluonti Jatkuvasti paraneva asukkaiden suositteluhalukkuus, kannattavuus