SATO palvelee myös Pietarissa

Pietarin asuntomarkkinat vastaavat volyymiltaan koko Suomen asuntomarkkinoita. SATO on toteuttanut kasvuaan investoimalla asuntoihin Pietarissa. Kohteet on hankittu kaupungin keskeisiltä sijainneilta. 

Asuntojemme määrä Pietarissa ylitti kertomusvuonna viidensadan rajan, ja niissä asuu nettosuositteluhalukkuuden perusteella tyytyväisiä asiakkaita. 

Yksinasuvat isoin asiakasryhmä

Keskeinen sijainti ei ole ainoa Pietarin ja Suomen SATO VuokraKoteja yhdistävä tekijä, molemmissa metropoleissa suurin asiakasryhmä ovat yksinasuvat. Hyvin toimeen tulevista venäläisistä ja Pietarissa työskentelevistä ulkomaalaisista koostuva asiakaskuntamme arvostaa SATOa vuokranantajana – asiakkaidemme nettosuositteluhalukkuus on 67.


SATOn asunnoissa Pietarissa:

 

 

Laadukkaat asunnot

Olemme hankkineet asunnot pääasiassa pohjoismaisilta rakennusliikkeiltä ja asuntojen laatu on skandinaavista tasoa. Eliitti-, business- ja comfort-luokkiin kuuluvat asuntomme sijaitsevat keskeisillä paikoilla hyvien liikenneyhteyksien tuntumassa. Noin 50 prosenttia asunnoistamme vuokrataan kalustettuna. Asuntojemme keskineliövuokra kalusteineen oli kertomusvuoden lopussa 15,33 €/m² kuukaudessa. Ruplamääräinen vuokrien muutos oli -0,7 prosenttia. 

 

 

Ei uusia investointipäätöksiä

SATO ei ole tehnyt uusia investointipäätöksiä Pietariin kesän 2014 jälkeen ja pidättäydymme toistaiseksi uusista investoinneista kaupungissa. Kertomusvuonna valmistui 74 uutta SATOkotia, rakenteilla ei ole yhtään asuntoa ja valmiita asuntoja on yhteensä 534. Vuoden 2016 aikana meille valmistui 74 asuntoa Pietarin keskustaan.

SATOn asunto-omaisuuden arvo Pietarissa oli katsauskauden lopussa noin 130 miljoonaa euroa. Ruplamääräisen positiivisen arvonmuutoksen ja ruplan kurssimuutoksen nettovaikutus Pietarin omaisuuteen ja SATOn tulokseen oli noin 20 miljoonaa euroa. Sitovia hankintasopimuksia ei ollut.

Vuokra-asunnot 2016 2015
Valmiit 31.12., kpl 534  460
  Valmistuneet vuoden aikana, kpl 74 147
Rakenteilla 31.12., kpl 0 74
Asunto-omaisuuden arvo, milj. € 128,6 106,1
Investoinnit, milj. € 2,4 9,8
Investointisitoumukset, milj. € 0,0 2,4
Keskineliövuokrat kalusteineen €/m²/kk katsauskauden lopussa 15,33 12,54
Taloudellinen vuokrausaste, % 82,2 82,7
Vuokra-asuntojen vaihtuvuus, % 39,1 50,8