Löydämme asiakkaalle kodin

Tehokkaalla vuokraustoiminnalla varmistamme asunnontarvitsijoille nopean asunnon hankinnan. Vuokrauspalvelu hoidetaan pääasiassa SATOn vuokraustoimipisteissä. Lisäksi asiakkaan on helppo löytää sopiva koti SATOn sähköisissä kanavissa.

Vuokra-asuntojen kysyntä

Vuokra-asuntojen kysyntä oli kertomusvuonna vilkasta. Kasvaneen asuntotarjontamme ansiosta teimme yhteensä lähes 11 000 vuokrasopimusta. Kasvua edellisvuoteen oli noin 10 prosenttia.

SATOn asiakkaiden kysynnästä suurin osa kohdistui kaksioihin, yksiöt ja kolmiot olivat seuraavaksi suosituimmat.

Vuokrasopimuksista 26 % tehtiin sähköisesti.

Asiakkaan tarpeet edellä

Odotukset asumiselle ovat muuttuneet ja monipuolistuneet. Tavoitteenamme on pitkäaikaiset asiakassuhteet ja siksi kartoitamme jokaisen asiakkaan toiveet löytääksemme hänelle parhaan mahdollisen vaihtoehdon kodiksi.

Julkistamme kotisivuillamme keväällä 2017 uudistetun LöydäKoti-palvelun, jossa asiakas voi itse etsiä haaveidensa kodin nopeasti helpolla tavalla.

SATOn asukkaiden asunnonvaihto helpoksi

Asunnosta toiseen SATO-asuntoon vaihtoi vuoden aikana noin 2 000 sopimusasiakasta. Asunnon vaihtotilanteet pyritään hoitamaan joustavasti ja nopeasti. Olemme parantamassa palveluamme asunnon vaihtotilanteiden sujuvoittamiseksi entisestään.

Asiakaspalaute: SATOlla asunnon vaihto toiseen on toiminut hyvin.

 
Vuokraus Suomessa 2016 2015
Vuokra-asuntojen keskineliövuokrat €/m²/kk katsauskauden lopussa 16,47 16,39
Taloudellinen vuokrausaste, % 95,6 96,4
Vuokra-asuntojen vaihtuvuus, % 40,5 41,1