Monipuoliset asumisen ratkaisut

Kaupungistumisen myötä kaupungit tiivistyvät ja asukasmäärät kasvavat. Niihin muuttaa kulttuuritaustaltaan ja arvomaailmaltaan erilaisia ihmisiä. Kun trendit muuttavat kaupunkeja ja ihmisiä, on asumisenkin muututtava. Haluamme olla osaltamme tukemassa kaupunkien elinvoimaisuutta ja ihmisten hyvinvointia rikastamalla asuntotarjontaa. 

Monipuolisten asumisratkaisujen innovoimiseen keskittyvän strategisen kehitysohjelmamme tavoitteena on luoda uusia asumisen vaihtoehtoja, joilla voimme ottaa paremmin huomioon yksilölliset tarpeet. 

76 vuotta asumisen kehittämistä

Olemme olleet mukana kehittämässä kaupunkeja ja asumista koko toimintamme ajan ja SATO on rakennuttanut yli 220 000 asuntoa Suomeen. Määrä vastaa lähes 10 prosenttia koko Suomen asuntokannasta. SATO VuokraKoteja olemme tuottaneet ja hankkineet 1990-luvulta alkaen ja nyt niiden määrä vastaa noin 3 prosenttia Suomen vuokra-asunnoista. 

Noin joka kymmenes asunto Suomessa on SATOn rakennuttama.

Olemme tuoneet markkinoille uusia asumismuotoja kulloiseenkin yhteiskunnalliseen tarpeeseen. Viimeisimmät konseptimme ovat kalustettu SATO HotelliKoti tilapäiseen asumiseen sekä täydennysrakentamiseen kehitetyt kompakti SATO StudioKoti ja SATO ToiveKoti edulliseen asumiseen.

Asumisen käsite uusiksi

Asumisratkaisujen kehittämisessä fokuksemme on kohtuuhintaista asumista edistävissä ratkaisuissa. Nykyisten asuntojen rakentamista ohjaavien säädösten ja asumiseen kohdistuvien verojen puitteissa asumiskustannusten pienentäminen on haastavaa, mutta ei mahdotonta.

Uudenlaista yhteisöllisyyttä

SATO StudioKoti on uudenlainen yhteisöllisyyden mahdollistava asumisratkaisu. Kohtuuhintaisuus onnistuu pienentämällä yksityisen tilan osuutta asumisessa ja lisäämällä yhteisöllisiä tiloja. Konsepti-ideaa työstettiin yhdessä sekä nuorten kanssa lukiolaisten Safari-leirillä että SATOn henkilöstön innovaatioryhmän kanssa. Pilottikohteen yhteisöllisiä palveluja ryhdymme suunnittelemaan yhdessä tulevien asukkaiden kanssa ennen talon valmistumista syksyllä 2017. 

Modulaarisia asuntoratkaisuja

Olemme kehittäneet käyttöömme modulaarisiin asuntoratkaisuihin perustuvan SATO ToiveKoti -konseptin. Ensimmäinen konseptia hyödyntävä pilottikohde on suunnitteilla Vantaalle. Pilottikohteesta saatujen kokemusten perusteella sovellamme siitä saatuja oppeja asuntomodulien jatkosuunnittelussa. 

Täydennysrakentaminen

Täydennysrakentaminen on keino edistää kaupungistumista ja samalla ajanmukaistaa olemassaolevia asuinalueita. Uudet asunnot mahdollistavat asukkaille asumisen tason päivittämisen tutulla asuinalueella.


Yhteistyötä laajasti

Uusien konseptien ja palvelujen kehittämistyössä tutkimme trendejä, osallistamme henkilöstöä ideoimaan ja suunnittelemaan, sekä työskentelemme asiakkaidemme ja vielä opiskelevien nuorten kanssa. Aikaisessa vaiheessa haemme mukaan työhön sopivat kumppanit win-win tilanteiden varmistamiseksi. Konseptiaihiomme esittelemme niiden työstövaiheessa viranomaisille ja päättäjille saadaksemme kaikkien tahojen näkemykset hyvän asumisen toteuttamiseksi.