Lisää asuntotarjontaa korkean kysynnän alueille

Asuntotarjonnan määrällä ja laadulla on suuri vaikutus kaupungistumiskehityksen onnistumiselle ja kaupunkien elinvoimaisuudelle. Kehitämme tarjontaamme investoimalla, realisoimalla ja korjaamalla.

Kasvatamme asuntotarjontaa investoimalla pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun, joihin suurin osa muuttoliikkeestä suuntautuu. Pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa on juuri nyt useita uusia asuinalueita rakenteilla, mikä hetkellisesti helpottaa asuntopulaa ja luo alueellisesti jopa väliaikaisia ylitarjontatilanteita. Kaupungistumisen jatkuminen johtaa kuitenkin siihen, että pitkällä tähtäimellä asuntojen määrä ei riitä vastaamaan tarvetta.

Ennätykselliset investoinnit 

Investointitoiminnalla luodaan edellytykset kasvulle. SATO on 2000-luvulla investoinut asuntoihin yhteensä noin 2,7 miljardia euroa. Hankimme ja rakennutamme omistukseemme sekä kokonaisia kerrostaloja että yksittäisiä asuntoja.

SATO investoi vuonna 2016 ennätyksellisen paljon, lähes 600 miljoonaa euroa, asuntokantansa kasvattamiseen. Pääosa investoinneista syntyi kahdella merkittävällä kaupalla, joilla hankimme yhteensä noin 2 300 asuntoa. Investoinneista 26 prosenttia oli uusia asuntoja. 

Investointien osuus liikevaihdosta 180 %.

Investoinnit infrastruktuuriin

Panostamme myös infrastruktuuriin esimerkiksi tonttihankinnoilla, kaavakehityksellä, kunnallistekniikan investoinneilla ja maaperän puhdistamisella. Vuonna 2016 infrainvestointimme olivat yhteensä 22,1 (15,4) miljoonaa euroa.

Asuntokantaa kehitetään realisoinnein

Realisoimme ne asunnot, jotka eivät pitkällä tähtäimellä vastaa strategiaamme. Myytävät asunnot valitaan pääasiassa sijainnin, koon tai kunnon perusteella. Realisointien arvo oli kertomusvuonna noin 70 miljoonaa euroa. Merkittävin realisointi oli KAS-konsernille myydyt 294 vuokra-asuntoa.

Investoinnit 2016 2015
Investoinnit asuntoihin, milj. € 572,6 250,5
Vanhan kannan hankinnat, kpl 2 679 476
Uudisasunnot, kpl 702 708
Investointisitoumuksia 31.12., milj. € 121,2 151,2
Rakenteilla vuokra-asuntoja 31.12., kpl 1 232 1 278
Realisoinnit    
Asuntorealisoinnit, kpl 1 267 1 743
Asuntorealisoinnit, milj. € 67,7 95,9

Ympäristövaikutukset

Teemme investoinneista vastuullisuusarvioinnin ennen kaupantekoa. Arvioinnissa otetaan kantaa taloudellisten kriteerien täyttymisen lisäksi mm. investoinnin ympäristövaikutuksiin, liikenneyhteyksiin ja hankintaprosessin toteutumiseen hyvän hallintotavan mukaisesti. Investoimalla julkisten liikenneyhteyksien varrelle vähennämme omaa ja asiakkaidemme ympäristökuormitusta.