SIJOITTAJADIALOGIA KANSAINVÄLISESSÄ HENGESSÄ

SATOn sijoittajatapaamisiin osallistui liiketoiminnastamme kiinnostuneita kotimaisia ja kansainvälisiä, pääosin eurooppalaisia sijoittajia. Vilkkaissa keskusteluissa sijoittajat halusivat perehtyä SATOn toimintaympäristöön, strategiaan, pääomarakenteeseen ja asuntoportfolioon. Alla muutama esimerkki sijoittajien esittämistä kysymyksistä.

TRENDIT

Kommentoisitteko trendejä jotka tukevat vuokra-asuntojen kysyntää Suomessa.

Kaupungistumisen oletetaan kiihtyvän Suomessa ja pienten asuntokuntien osuus Helsingissä on niinkin suuri kuin 80 prosenttia. Kasvava maahanmuutto sekä maan sisäinen muuttoliike lisäävät painetta kasvattaa vuokra-asuntojen määrää, etenkin pääkaupunkiseudulla. Näiden trendien myötä etenkin pienten vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa tulevina vuosina.

Rahoitus

Miksi SATO tavoittelee parempaa luottoluokitusta ja millä keinoilla se on saavutettavissa?

Nykyisen Moody's Baa3 -luottoluokituksen parantamisella pyritään varmistamaan rahoituksen hyvä saatavuus sekä kilpailukykyinen hinta myös tulevaisuudessa. Luottoluokituksen nostamiseksi jatkamme reaalivakuuksista vapaan omaisuuden kasvattamista ja velan määrän pienentämistä suhteessa taseen loppusummaan sekä ylläpidämme vahvaa korkokatekerrointa.