Toimitusketju työllistää ja luo arvoa sidosryhmille

Toimitusketju

 


Vastaamme asiakkaidemme ja yhteiskunnan asumistarpeisiin toimimalla hyvässä yhteistyössä viranomaisten ja toimitusketjuumme osallistuvien kanssa. Toimitusketjun hyvällä hallinnalla varmistamme laadun ja arvonluonnin asiakkaalle.

Maanhankinnalla ja kaavoituksella rakentamisen edellytyksiä

Kaavakehityksellä ja maanhankinnalla luomme edellytyksiä kysyntää vastaavien asuntojen toteuttamiselle yhteiskunnan kasvavaan vuokra-asuntotarpeeseen ja investointitoimintamme jatkuvuudelle. Tavoitteenamme on vuokra-asumiseen sopivat laadukkaat ja monimuotoiset asunnot. Vahvistamme kestävää kaupunkikehitystä edistämällä valmiiden alueiden täydennyskaavoitusta, jolloin saadaan lisää asumisvaihtoehtoja olemassa olevaan kaupunki- ja palvelurakenteeseen. Kaupungit vastaavat kaavoituksesta. SATO osallistuu kaavakehittämiseen asiantuntijana ja käyttää tarvittaessa erikoisasiantuntijoina konsultteja.

investoinnit lisäävät asuntotarjontaa

Investoinnein rakennutamme ja hankimme uusia asuntoja, korjaamme omistamiamme asuntoja, parannamme niiden energiatehokkuutta sekä kehitämme asuntojakaumaa asiakkaidemme tarvetta vastaaviksi. Uudet vuokra-asunnot kasvualueille edistävät työvoiman liikkuvuutta ja kaupungistumiskehitystä. Asuntojen suunnittelussa työskentelemme arkkitehtien ja erikoissuunnittelijoiden kanssa, rakennustyön tilaamme urakoitsijoilta ja valvonnan konsulteilta. Ohjaamme itse suunnittelua ja tarkastamme tai tarkastutamme valmistuvat asunnot varmistaaksemme alusta alkaen niiden laadun. Valmiita asuntoja ostamme muilta kiinteistönomistajilta.

autamme löytämään kodin

Asuntojen vuokraus ja markkinointi hoidetaan pääosin itse. Haluamme ymmärtää asiakkaidemme asumistarpeet ja auttaa löytämään tarpeita vastaavan kodin. Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas ja nopea palvelu. Jos SATOlla ei ole alueella omaa organisaatiota, vuokrauspalvelun hoitaa yhteistyökumppani.

viihtyisää asumista

Haluamme, että asukkaat viihtyvät asunnoissamme ja että voimme tukea heidän hyvinvointiaan. Kehitämme elämää helpottavia ja asiakkaillemme säästöjä tuovia palveluita. Asukkaidemme hyvinvoinnista huolehdimme yhteistyössä laajan yhteistyöverkostomme kanssa.

Asuntojen ja kiinteistöjen ylläpito

Kiinteistönhoitopalveluilla varmistamme, että asunto pysyy kunnossa ja sen arvo säilyy. Viihtyisä ja hyvin hoidettu talo ja piha-alue vaikuttavat asumiskokemukseen. SATO vastaa asuntojen ylläpidon johtamisesta ja suurempien korjaustöiden tilaamisesta. Huoltopalvelut ja kiinteistösiivouksen ostamme huoltoyhtiöiltä, ja ylläpidon laatua valvomme itse. Asuntokantamme on energian- ja vedenkulutuksen seurannassa, ja toteutamme energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet yhteistyössä palveluntuottajiemme kanssa.