Hyvä talous turvaa jatkuvuuden

Huolehdimme toiminnan liiketaloudellisesta kestävyydestä ja kannamme vastuuta sidosryhmiin ja yhteiskuntaan kohdistuvista taloudellisista vaikutuksista.

SATOlle taloudellinen vastuu tarkoittaa hyvää taloudenhoitoa, tehokasta resurssien käyttöä ja taloudellisen hyödyn tasaista ja pitkäjänteistä tuottamista eri sidosryhmille. Toimintamme tuottaa taloudellista hyötyä ja hyvinvointia osakkeenomistajille, henkilöstölle, tavaran- ja palveluntoimittajille ja heidän työntekijöilleen, asiakkaille, kunnille ja valtiolle.

Investoinneilla kasvua

Talouskasvu tarvitsee polttoaineekseen investointeja. Investoinnit tuottavat työtä, ja työstä syntyviä tuloja käytetään tavaroiden ja palvelujen ostoon tai uusiin investointeihin. Tuemme elinkeinoelämän kasvuedellytyksiä tarjoamalla vuokra-asuntoja suurimmissa kasvukeskuksissa. SATOn investoinnit vuokra-asuntoihin olivat kertomusvuonna noin 600 miljoonaa euroa.

harmaa talous kuriin 

Johtamisen tueksi olemme laatineet henkilöstöä ja kumppaneita varten menettelytapaohjeet mm. hankintojen suorittamiselle ja harmaan talouden torjumiseksi. Edellytämme palveluntoimittajiltamme kuulumista tilaajavastuu.fi -portaaliin varmistaaksemme, että heidän taloudelliset velvoitteensa on suoritettu asianmukaisesti.

SATOn kohteiden työmaalla työskentelevillä on oltava kuvallinen ja veronumerolla varustettu henkilökortti.Asunto-omaisuudesta pidetään huolta

Asuntokantamme muodostaa merkittävän osuuden Suomen kansallisvarallisuudesta. Korjaamme asuntokantaamme elinkaariperiaatteen mukaisesti asuntojen käyttö- ja taloudellisen arvon säilyttämiseksi tai kasvattamiseksi.

Asunto- ja kiinteistökorjauksiin 45 milj. €.

Läpinäkyvää ja palkittua viestintää

SATOlle on tärkeää antaa sidosryhmilleen tietoa läpinäkyvästi ja ajantasaisesti toiminnastaan ja taloudestaan. Kertomusvuonna päivitimme tiedonantopolitiikkamme. Kaikki SATOa koskevat tiedotteet julkistetaan samanaikaisesti NASDAQ Helsinki Oy:n julkaisujärjestelmän kautta keskeisille tiedotusvälineille ja Irlannin pörssille sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sato.fi.

Kerran vuodessa julkaisemme yhdistetyn vuosikertomuksen ja vastuullisuusraportin, jossa kerromme kattavasti liiketoiminnastamme, arvonluonnista, vastuullisuudesta ja taloudesta. Kertomusvuonna SATOn vuosikertomus palkittiin ProCom -viestinnän ammattilaiset ry:n Vuosikertomusarviossa listaamattomien yritysten parhaana, kuten myös vuosina 2010 ja 2012.