Tässä osiossa

Strategiamme

Kertomusvuonna pohdimme perusteellisesti toimintamme ydintä ja mahdollisia muutostarpeita. Strategiatyöskentelyyn osallistui koko henkilöstö.

 

Arvonluonti

Luomme asumispalveluillamme hyvinvointia mahdollisimman monelle. Huomioimme arvonluonnissa niin yksilön ja yhteiskunnan kuin ympäristönäkökulmatkin.

 

Sidosryhmät

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa edistää liiketoiminnan ja yritysvastuun kannalta olennaisten asioiden tunnistamista, tavoitteiden määrittelemistä sekä niiden toteutumista.