TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT


1. Liikevaihto

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Vuokratuotot ja käyttökorvaukset
2,5 2,5
Muut tuotot
4,8 2,3
Yhteensä
7,3 4,9


2. Liiketoiminnan muut tuotot

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Liiketoiminnan muut tuotot
0,0 0,0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
0,2 0,1
Hallintokuluvelvoitukset
5,8 5,3
Yhteensä
6,0 5,4


3. Materiaalit ja palvelut

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Aineet ja tarvikkeet


Ostot tilikauden aikana (=hankinnat)
0,9 0,5
Varastojen muutos
1,8 0,3
Yhteensä
2,7 0,8


4. Henkilöstökulut

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Palkat
2,5 3,0
Eläkekulut
0,5 0,8
Muut henkilöstösivukulut
0,0 0,0
Yhteensä
3,0 3,8


5. Johdon palkat ja palkkiot

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet
0,9 1,0
Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle 60 vuoden ikäisenä.6. Emoyhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Henkilöitä
16 17


7. Poistot

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä
1,1 1,0
Yhteensä
1,1 1,0


8. Liiketoiminnan muut kulut

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Vuokrat
1,7 1,7
Kiinteistöjen hoitokulut
0,5 0,8
Muut kiinteät kulut
9,7 8,3
Liiketoiminnan muut kulut
0,0 0,0
Yhteensä
12,1 10,8


9. Rahoitustuotot ja -kulut

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista


Saman konsernin yrityksiltä
1,7 5,2
Muilta
0,0 0,0
Yhteensä
1,7 5,2Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Korkokulut ja muut rahoituskulut


Saman konsernin yrityksille
-7,0 -6,8
Muille
-33,6 -24,9
Yhteensä
-40,6 -31,7
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
-39,0 -26,5


10. Konserniavustukset

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Saadut konserniavustukset
110,2 68,7
Yhteensä
110,2 68,7


11. Tuloverot

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta
13,2 7,2
Yhteensä
13,2 7,2