17. Rahoitusvarojen ja -velkojen arvot luokittain

31.12.2016 Käyvät arvot hierarkiatasoittain
Milj. €   liite Käypään arvoon laajan tuloksen kautta Myytävissä olevat rahoitusvarat Jaksotettu hankintameno 2016 Tasearvot yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3
Pitkäaikaiset rahoitusvarat                  
Muut osuudet   18   1,7   1,7   1,7  
Lainasaamiset   19     12,9 12,9   12,9  
Johdannaissaamiset 19 28 0,5     0,5   0,5  
Yhteensä     0,5 1,7 12,9 15,1      
                   

 

 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat                  
Myyntisaamiset   22     15,1 15,1   15,1  
Rahavarat   23     18,3 18,3   18,3  
Yhteensä     0,0 0,0 33,5 33,5      
                   

 

 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat                  
Joukkovelkakirjalainat   27     844,6 844,6 868,0 24,0  
Muut lainat   27     949,8 949,8   952,6  
Johdannaisvelat   28 54,4     54,4   54,4  
Yhteensä     54,4 0,0 1 794,4 1 848,9      
                   

 

 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat                  
Lainat   27     148,5 148,5   148,5  
Johdannaisvelat   28 1,1     1,1   1,1  
Ostovelat   30     8,5 8,5   8,5  
Yhteensä     1,1 0,0 157,0 158,1      
                   

 

 

 

31.12.2015 Käyvät arvot hierarkiatasoittain
Milj. €   liite Käypään arvoon laajan tuloksen kautta Myytävissä olevat rahoitusvarat Jaksotettu hankintameno 2015 Tasearvot yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3
Pitkäaikaiset rahoitusvarat                  
Muut osuudet   18   1,7   1,7   1,7  
Lainasaamiset   19     11,9 11,9   11,9  
Johdannaissaamiset 19 28 1,1     1,1   1,1  
Yhteensä     1,1 1,7 11,9 14,7      
                   

 

 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat                  
Myyntisaamiset   22     10,5 10,5   10,5  
Rahavarat   23     60,7 60,7   60,7  
Yhteensä     0,0 0,0 71,2 71,2      
                   

 

 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat                  
Joukkovelkakirjalainat   27     545,5 545,5 537,1 24,0  
Muut lainat   27     943,4 943,4   944,4  
Johdannaisvelat   28 47,8     47,8   47,8  
Yhteensä     47,8 0,0 1 488,8 1 536,6      
                   

 

 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat                  
Lainat   27     187,4 187,4   187,4  
Johdannaisvelat   28 0,9     0,9   0,9  
Ostovelat   30     6,8 6,8   6,8  
Yhteensä     0,9 0,0 194,2 195,1      
                   

Käyvän arvon hierarkiatasolle 1 määritettyjen varojen ja velkojen arvot perustuvat markkinanoteerauksiin. Hierarkiatason 2 käyvät arvot perustuvat diskontattuihin kassavirtoihin, joissa syöttötietoina käytetään markkinakorkoja.