19. Pitkäaikaiset saamiset

Milj. €   liite 31.12.2016 31.12.2015
Pitkäaikaiset saamiset        
Johdannaissaamiset 17 28 0,5 1,1
Lainasaamiset   17 12,9 11,9
Yhteensä     13,4 13,0
         

Lainasaamiset ovat pääasiassa saamisia asunto-osakeyhtiöiltä. Ne on arvostettu hankintamenoon tilinpäätöksessä ja niiden käyvän arvon arvioidaan vastaavan niiden kirjanpitoarvoa.