20. Laskennallisten verojen muutokset tilikauden aikana

Milj. € 1.1.2016 Tulosvaikut-teisesti kirjatut Siirrot erien välillä Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut Ostetut/ Myydyt tytäryhtiöt 31.12.2016
Laskennalliset verosaamiset

Rahoitusinstrumenttien arvostaminen käypään arvoon 8,9 0,0
0,7
9,5
Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 6,6 -0,1


6,5
Yhteensä 15,5 -0,2
0,7 0,0 16,1Laskennalliset verovelat

Sijoitusasuntojen arvostaminen käypään arvoon 138,1 24,3 -0,4
0,1 162,1
Rahoitusinstrumenttien arvostaminen käypään arvoon 0,8 0,0 0,4

1,2
Tilinpäätössiirroista ja poistoeroista 61,7 -1,1


60,6
Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 0,0 0,0
0,0
0,0
Kohdistetuista hankintamenoista 2,0 0,0

0,0 2,0
Yhteensä 202,6 23,2 0,0 0,0 0,1 225,9Milj. € 1.1.2015 Tulosvaikut-teisesti kirjatut Siirrot erien välillä Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut Ostetut/ Myydyt tytäryhtiöt 31.12.2015
Laskennalliset verosaamiset

Rahoitusinstrumenttien arvostaminen käypään arvoon 10,3 -0,1
-1,4 0,0 8,9
Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 6,9 -0,2


6,6
Yhteensä 17,2 -0,3
-1,4 0,0 15,5Laskennalliset verovelat

Sijoitusasuntojen arvostaminen käypään arvoon 122,6 15,5


138,1
Rahoitusinstrumenttien arvostaminen käypään arvoon 0,1 0,6
0,0
0,8
Tilinpäätössiirroista ja poistoeroista 60,7 1,1

-0,1 61,7
Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 2,5 -2,4


0,0
Kohdistetuista hankintamenoista 2,0 0,0


2,0
Yhteensä 187,9 14,7
0,0 -0,1 202,6