21. Vaihto-omaisuus

Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Vaihto-omaisuus


Rakenteilla olevat asunnot
10,3 9,3
Valmiit asunnot ja liiketilat
22,2 33,5
Maa-alueet ja maa-alueyhtiöt
62,0 57,5
Muu vaihto-omaisuus
8,6 11,5
Yhteensä
103,0 111,8
Vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvosta tilikauden aikana tehdyt alaskirjaukset olivat 0,0 (1,7) milj. euroa.