22. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Milj. € liite 31.12.2016 31.12.2015
Lyhytaikaiset saamiset      
Myyntisaamiset 17 15,1 10,5
Siirtosaamiset   1,9 3,4
Muut saamiset   0,9 0,0
Yhteensä   18,0 13,9
       

 

 

Milj. €   31.12.2016 31.12.2015
Siirtosaamisten erittely      
Vuokraustoiminta   0,4 0,1
Rakennuttamistoiminta   0,1 0,4
Ennakkomaksut   0,4 0,5
Kauppahintasaaminen   0,0 1,8
Korkosaamiset   0,1 0,1
Muut siirtosaamiset   0,9 0,5
Yhteensä   1,9 3,4