26. Korottomat velat

Milj. € liite 31.12.2016 31.12.2015
Pitkäaikaiset      
Rakennuttamistoiminta   0,8 0,8
Eläkevelvoitteet 25 0,0 0,0
Yhteensä   0,8 0,8