27. Korolliset velat

Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Pitkäaikaiset


Joukkovelkakirjalainat
844,6 545,5
Pankkilainat
474,1 650,6
Korkotukilainat
408,1 208,1
Aravalainat
67,7 84,7
Yhteensä
1 794,4 1 488,8Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Lyhytaikaiset


Yritystodistukset
109,9 103,7
Pankkilainat
17,6 56,8
Korkotukilainat
13,4 18,0
Aravalainat
7,6 8,9
Yhteensä
148,5 187,4

Maaliskuussa SATO laski liikkeelle 300 miljoonan euron vakuudettoman eurooppalaisille sijoittajille tarkoitetun joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on 5 vuotta ja sille maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa. Laina sai Moody'silta Baa3-luottoluokituksen, ja se on listattu Irlannin pörssiin.

SATO osti huhtikuun aikana kaksi asuntoportfoliota, joiden mukana tulleet lainat selittävät korkotukilainojen kasvun.

Katsauskaudella nostettiin uutta pitkäaikaista rahoitusta yhteensä 381,6 (483,7) milj.€. Raportointihetkellä SATOn velkasalkun keskikorko oli 2,5 (2,5) %.

Lyhytaikaista rahoitusta varten SATOlla on käytössä yritystodistusohjelma 400 (200) milj.€, sitovia luottolimiittejä 400 (290) milj.€, joista oli raportointihetkellä käyttämättä 400 (290) milj.€, sekä ei-sitova shekkilimiitti 5 (5) milj.€.