3. Segmenttiliitetiedot

SATOlla on yksi toimintasegmentti. SATOn merkittävät operatiiviset päätökset tekee hallitus, joka tarkastelee toimintaa yhtenä kokonaisuutena.

Konserni toimii kahdella maantieteellisellä alueella, jotka ovat Suomi ja Venäjä.

SATOlla ei ole sellaisia yksittäisiä asiakkaita, joilta saadut tuotot olisivat vähintään 10% koko konsernin tuotoista.

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Varat alueittain


Suomi
3 425,4 2 867,1
Venäjä
136,8 112,6
Yhteensä
3 562,2 2 979,7