30. Ostovelat ja muut velat

Milj. € liite 31.12.2016 31.12.2015
Ostovelat ja muut velat      
Saadut ennakot   16,7 10,9
Ostovelat 17 8,5 6,8
Muut velat   4,5 6,0
Siirtovelat   40,2 24,3
Ostovelat ja muut velat yhteensä   69,9 47,9
       

 

 

Milj. €   31.12.2016 31.12.2015
Siirtovelkojen olennaiset erät      
Palkat sosiaalikuluineen   4,1 3,5
Korot   15,1 9,6
Johdannaisvelat 28 1,1 0,9
Rakennuttamistoiminta   14,5 6,0
Vuokraustoiminta   4,9 1,5
Muut kuluvaraukset   0,3 2,4
Muut   0,2 0,4
Yhteensä   40,2 24,3