32. Muut vuokrasopimukset

Konserni vuokralle ottajana

Milj. €
31.12.2016 31.12.2015
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavaksi tulevat vähimmäisvuokrat:


Yhden vuoden kuluessa
2,3 2,2
Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua
7,2 7,8
Yli viiden vuoden kuluttua
1,8 3,4
Yhteensä
11,3 13,5
Konserni on edelleenvuokrannut SATOn Helsingin Panuntien toimistotiloja. Näistä vuokrasopimuksista vastaisuudessa saatavien vähimmäisvuokrien yhteismäärä on 0,8 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Tilikaudella tuloslaskelmaan kirjatut saadut vuokrat olivat 0,8 (0,9) milj.€.