37. Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat

SATO Oyj:n hallitus vahvisti 1.2.2017 kokouksessaan yhtiön päivitetyt taloudelliset tavoitteet. Päivitetyt taloudelliset tavoitteet ovat:
• Omavaraisuusaste yli 35 prosenttia (aikaisempi tavoite yli 30 prosenttia);
• luototusaste alle 70 prosenttia;
• korkokate yli 1,8-kertainen; ja
• reaalivakuuksista vapaan omaisuuden aste 60 prosenttia tai enemmän (aikaisempi noin 50 prosenttia vuoden 2020 loppuun mennessä).