5. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

Milj. € liite 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Liiketoiminnan muut tuotot      
Muut tuotot   0,7 2,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   0,0 0,0
Yhteensä   0,7 2,0
       

 

 

Milj. €   1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Liiketoiminnan muut kulut      
Muut kulut   2,6 1,0
Oikeudenkäyntikuluvaraus 29 0,0 4,4
Yhteensä   2,6 5,5