9. Tutkimus- ja kehittämismenot


Tutkimus- ja kehittämismenoja on kirjattu tilikaudella 0,7 (0,6) milj. euroa tuloslaskelmaan ja kehittämismenoja on aktivoitu taseeseen 0,2 (0,6) milj. euroa.