satolla on sosiaalinen toimilupa

Vastuullinen ja kannattava liiketoiminta luo arvoa sidosryhmillemme. Vuokra-asunnot ja uudet kasvukeskuksiin keskittyvät investoinnit mahdollistavat kestävän kaupungistumisen ja elinkeinoelämän kasvun. Edistämme hyvää asumista yksilöille ja kehitämme vastuullisuutta edistäviä toimintaedellytyksiä kiinteistöalan järjestöissä ja kehityshankkeissa sekä tarjoamme asiantuntemustamme yhteiskunnan päättäjien käyttöön.

SATOkoti luo turvaa

SATO on pitkäjänteinen, ammattimaisesti toimiva ja luotettava vuokranantaja. Monipuolinen vuokra-asuntotarjontamme palvelee asiakkaita muuttuvissa elämäntilanteissa ja mahdollistaa elinikäisen asumisen. Haluamme jatkuvasti parantaa kokemusta SATO-asiakkuudesta ja kehittää toimintaamme. Seuraamme asiakkaidemme kokemusta palvelun laadusta eri palvelutilanteissa, ja pyrimme osallistamaan asiakkaitamme yhteistyöhön asukasviihtyvyyden edistämiseksi. Vuokrasuhteissa noudatamme ’Hyvä vuokratapa’ -ohjetta, jonka Vuokralaiset VKL ry, Suomen Vuokranantajat SVA, Suomen Kiinteistöliitto ja RAKLI ry ovat yhteistyössä laatineet.

Merkityksellinen työ

Osaava ja yhteisille tavoitteille omistautunut henkilöstö on tärkeässä roolissa tavoitteidemme saavuttamisessa. Seuraamme henkilöstömme tyytyväisyyttä henkilöstötyytyväisyystutkimuksella ja kehityskeskusteluissa.

Työtä toimitusketjulle

SATOn liiketoimintamalli perustuu laajaan toimittajaverkostoon. Toimintamme työllisyysvaikutus verkostossa on noin 3 260 henkilötyövuotta. Kehitimme kertomusvuonna työllistävän vaikutuksemme arviointia kattamaan kaikki investoinnit, ylläpidon ja kunnossapidon palvelut sekä muut ostopalvelut. Arvioinnissa otettiin huomioon välittömän työllistävän vaikutuksen lisäksi myös välillisiä työllistäviä vaikutuksia. Esim. uudistuotannossa ja peruskorjauksissa rakennustyömaan välittömien vaikutusten lisäksi otettiin huomioon välillisiä vaikutuksia esim. rakennustuoteteollisuudessa ja rakentamisen palveluissa. Lisätietoa työllistävän vaikutuksen arviointitavasta löytyy kohdasta Vastuullisuuden käsitteet ja tunnusluvut.

Kertomusvuonna aloitimme suurimpien toimittajien ja rakennustyömaiden laatuauditoinnit varmistaaksemme asiakaspalvelun ja toimituksen laadun.

SATOn työllistävä vaikutus yli 3 400 henkilötyövuotta.

  Välitön ja välillinen työllistävä vaikutus / henkilötyövuotta
Uudisrakentamisen ja peruskorjausten investoinnit 2 400
Yllä- ja kunnossapidon palvelut 720
Muut ostopalvelut 140
Oma henkilöstö 170
Yhteensä 3 430

Ympäristöä kunnioittaen

Uudiskohteiden investoinnit tehdään pääsääntöisesti hyvien liikenneyhteyksien varrelle, mikä pienentää käytön aikaista ympäristökuormitusta. Monitoroimme jatkuvasti kiinteistöjemme asumisaikaista energiankulutusta kulutuksen vähentämismahdollisuuksien löytämiseksi ja tarpeellisten toimenpiteiden käynnistämiseksi.

Läpinäkyvä raportointi

Sijoittajillemme haluamme olla kilpailukykyinen vastuullisesti hoidettu sijoituskohde. Viestimme ja raportoimme toiminnastamme läpinäkyvästi kansainvälisten tilinpäätösstandardien, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja vastuullisuusraportoinnin GRI-viitekehyksen mukaisesti. Osallistuimme vuonna 2016 toista kertaa kiinteistöalan toiminnan vastuullisuutta arvioivaan kansainväliseen vertailuun Global Real Estate Sustainability Benchmarkiin (GRESB), jossa saavutimme neljä tähteä viidestä mahdollisesta ja uusimme parhaan luokituksen eli Green Star -tason.

Yhteiskunnan hyväksi

Osallistumme asumisen ja kiinteistöalan kehittämiseen alan järjestöissä. RAKLI ry:ssä SATOlla on edustus hallituksessa, asunto-toimialan johtoryhmässä ja useassa toimikunnassa. SATOlla on edustus myös Suomen Asuntoliitto ry:n ja Asuntoreformiyhdistys ry:n hallituksissa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä ja edustettuna sen hallintoelimissä SATO kartoittaa Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän tarpeita asumiselle ja on mukana vaikuttamassa uusien vuokra-asuntojen rakentamisedellytyksien parantamiseksi. 

Kehitämme yhdessä kaupunkien, kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa uusia elinvoimaisia asuinalueita.

Vastuullisuustavoitteet ja toimenpiteet

Vastuullisuuden tavoitteet ja toteuma -sivulla on yhteenveto vastuullisuustavoitteistamme ja toimenpiteistämme sekä niiden yhteydestä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals). Ensi vuonna keskitymme mm. asukkaan asioinnin ja palveluiden kehittämiseen, kohtuuhintaisen asumisen konseptien kehittämiseen, entistä ennakoivampaan työterveyshuoltoon, toimitusketjun laadun seurantaan sekä läpinäkyvyyden lisäämiseen viestinnän ja raportoinnin kehittämisellä.

Omien ympäristötavoitteidemme lisäksi olemme sitoutuneet Helsingin kaupungin ilmastokumppanuus- ja kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin.


aiheeseen liittyvää

Vastuullisuuden tavoitteet ja toteuma
Haluamme jatkuvasti kehittää vastuullisuustyötämme erillisten kehittämistavoitteiden avulla.

Lue lisääVastuullisuuden käsitteet
SATOn asuntojen energiatehokkuuden tunnusluvut ja muut raportissa käytetyt käsitteet löytyvät täältä.

Lue lisää