KOVAT TAVOITTEET JA TUNNUSTUSTA

Asumisen aikainen energiankulutus, asuntojen rakennuttaminen ja rakennusmateriaalit aiheuttavat liiketoiminnassamme suurimman ympäristökuorman. Vähennämme asumisen aiheuttamia päästöjä parantamalla energiatehokkuutta, vähentämällä vedenkulutusta sekä parantamalla jätteiden käsittelyä ja kierrätysmahdollisuuksia taloissamme. Näin vähennämme myös ylläpitokustannuksia.

Asukkailla on suuri rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Annamme asukkaille tietoa ja opastusta ympäristöystävällisestä asumisesta ja tuemme mm. jätteenhuoltoratkaisuilla asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Investoinnit kohdennamme joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

Ympäristöohjelman tavoitteet 2020 

Ominaiskulutus                                       Tavoite          Vertailuvuosi
Päästöt -20 % 2013
Lämpö -23 % 2009
Vesi -20 % 2009
Sähkö +/- 0 2014

Energiasäästöjä

Kehitimme asuintalojemme energianhallinnan prosesseja tiivistämällä huollon ja isännöinnin yhteistyötä. Lisäksi siirryimme vuoden alusta käyttämään taloissamme tuulisähköä.  

Kohdistimme energiatehokkuutta parantavat investoinnit pääosin vettä säästäviin kalusteisiin ja kohteiden automaatiojärjestelmiin. Investointien ja muiden energiatehokkuustoimenpiteiden tuoma säästö kustannuksissa on jatkossa noin 250 000 euroa vuodessa. Tehtyjen investointien takaisinmaksuaika on keskimäärin noin kaksi vuotta. Energiainvestoinnit kohdistetaan jatkossa entistä tarkemmin vaikutusarvioinnin perusteella ja toimenpiteiden seurantaa kehitetään.

 

Asukkaita kannustettiin talokohtaisella kilpailulla vähentämään vedenkulutustaan ja yhteenlaskettu vedensäästö osallistuneissa taloissa oli noin prosentin alempi kuin vuonna 2015.

Kertomusvuonna lämmön sääkorjattu ominaiskulutus laski 3,3 prosenttia, sähkön ominaiskulutus 1,0 prosenttia ja veden ominaiskulutus 1,4 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Ominaispäästöt nousivat 3,6 prosenttia vuoteen 2015 nähden. Uusien investointien tavoite joukkoliikenneyhteyksien osalta toteutui pääosassa investoinneista.

SATO siirtyi käyttämään taloissaan tuulisähköä. 

Kannustamme jätteen kierrätykseen

Haluamme kannustaa asukkaitamme kierrättämään tehokkaasti ja siihen tarvitsemme tietoa jätemääristä. Jatkamme tarkkojen jätemäärien selvittämistä, sillä kertomusvuonna luotettavaa keinoa laskemiseen ei löydetty. Kierrätettävän jätteen osuuden lisäämiseksi järjestimme edellisten vuosien tapaan kierrätyskontteja asuintalojemme pihoille, joihin kertyi noin 85 tonnia kierrätysjätettä. 

Nostimme energiatehokkuusvaatimusta uudiskohteille

Asuintalojen energiatehokkuutta koskeva tuleva lainsäädäntö edellyttää uudisrakennuksilta nollaenergiatasoa, joka vastaa energiatehokkuuslukua 128. Me haluamme omissa kohteissamme yltää vielä matalampaan tasoon ja tavoitteenamme uudiskohteissa on energiatehokkuusluku 116. Tähän energiatehokkuustasoon olemme sitoutuneet myös Euroopan Investointipankin kanssa allekirjoitetussa rahoitussopimuksessa. Tulemme asettamaan tavoitteen uudiskohteiden urakoitsijoille. 

Kertomusvuonna meillä oli rakenteilla kokeilukohteita, joissa seuraamme uusien ratkaisujen vaikutusta energiankulutukseen ja päästöihin. Helsingin Honkasuolla on rakenteilla puukerrostalo, jossa tutkitaan ilmalämmityksen vaikutuksia. Tämän kerrostalon hiilijalanjälki on pieni, ja siitä tulee hyvin energiatehokas. Talossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa, kun osa kiinteistösähköstä tuotetaan aurinkopaneeleilla. Energiakulutuslaskelmien mukaan Honkasuon talon suunnitteluratkaisut täyttävät VTT:n passiivitalovaatimukset. Espoon Soukkaan valmistui SATOn toinen maalämmöllä lämpiävä asuinkerrostalo, jonka kiinteistösähköstä osa tuotetaan aurinkopaneeleilla. Aurinkosähköä pilotoidaan myös Espoon Perkkaalle rakennettavassa asuinkerrostalossa.

Uusia ympäristösitoumuksia ja -tunnustuksia

SATOn kaikista kohteista on laadittu lain vaatimat energiatodistukset. Olemme myös kehittäneet asuintaloillemme oman energiatehokkuusluokituksen, jossa otetaan huomioon kohteen energiatehokkuus ja kustannukset. Pisteytyksen avulla saamme kullekin kohteelle energialuvun, joka toimii pohjana toimenpiteiden suunnittelussa.

Sitouduimme kertomusvuonna uuden kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisiin tavoitteisiin, jotka vähentävät sähkön ja lämmön yhteenlaskettua kulutusta 10,5 prosenttia vuoden 2014 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Osallistuimme toistamiseen kansainväliseen kiinteistöalan GRESB-vastuullisuusvertailuun (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ja saavutimme jälleen parhaan luokituksen eli Green Star -tason. Saimme erityisesti kiitosta energianseurannan kattavuudesta ja tavoitteiden asettamisesta sekä seurannasta. 

SATOlle Green Star tunnustus toistamiseen.

 

 

 

 

Aiheeseen liittyvää

Vastuullisuuden tunnusluvut: ympäristö
Keskeisimmät vastuullisuuden tunnuslukumme kuvaavat asuntojemme energian- ja vedenkulutusta, asumisesta syntyvän jätteen määrää ja laatua sekä henkilöstön jakaumaa, vaihtuvuutta ja koulutuksen määrää.

Lue lisää

Kiinteistökehitys
Kaavakehityksellä luomme reunaehtoja tulevaisuuden asuntorakentamiselle. Kehitysprojektit ovat pitkäkestoisia ja niihin osallistuu laaja joukko viranomaisia, kumppaneita, alueen asukkaita ja muita sidosryhmiä.

Lue lisää