Strategia

Globalisaatio, digitalisaatio ja kestävä kehitys kiihdyttävät kaupungistumista sekä muuttavat ihmisten arvoja ja toimintaa. Missiomme on mullistaa asuminen – tarjota asiakkaillemme enemmän kuin seinät.

Tässä osiossa

Strategiamme

Kertomusvuonna pohdimme perusteellisesti toimintamme ydintä ja mahdollisia muutostarpeita. Strategiatyöskentelyyn osallistui koko henkilöstö.

 

Arvonluonti

Luomme asumispalveluillamme hyvinvointia mahdollisimman monelle. Huomioimme arvonluonnissa niin yksilön ja yhteiskunnan kuin ympäristönäkökulmatkin.

 

Sidosryhmät

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa edistää liiketoiminnan ja yritysvastuun kannalta olennaisten asioiden tunnistamista, tavoitteiden määrittelemistä sekä niiden toteutumista.

 
 

 

Jaa sivu
Email