ASUMISPALVELUILLA HYVINVOINTIA MONELLE

Asumispalveluilla hyvinvointia monelle

Yhteiskunta

Kehitämme asumista yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. SATOn monipuolinen ja kasvava asuntotarjonta mahdollistaa työn perässä liikkumisen ja tukee siten kaupungistumiskehitystä ja luo kasvuedellytyksiä. Kehitämme asumista yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Työllistämme oman henkilöstömme työpanoksen lisäksi välillisesti. Verot ja kunnallistekniikkamaksut tuottavat suoraa taloudellista arvoa yhteiskunnalle.

Yksilöt

SATO luo hyvinvointia asiakkailleen tarjoamalla monipuolista asumista sekä siihen liittyviä palveluja ja etuja. Henkilöstölle tarjoamme merkityksellistä työtä, työhyvinvointipalveluja ja kilpailukykyistä palkkaa. Omistajille syntyy arvoa asuntojen arvonmuutoksesta ja maksetuista osingoista. Verkostossamme luomme työtilaisuuksia ja maksamme palkkioita.

Ympäristö

Alennamme toiminnastamme syntyviä kasvihuonepäästöjä tehostamalla asuntojemme energiatehokkuutta ja kohdistamalla uudet investoinnit hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

Arvonluonnin osa-alueita sidosryhmille on avattu tarkemmin osioissa Kotona, SATO Yhteiskunnassa ja Kumppanit.

 

aiheeseen liittyvääStrategiamme
Kertomusvuonna pohdimme perusteellisesti toimintamme ydintä ja mahdollisia muutostarpeita. Strategiatyöskentelyyn osallistui koko henkilöstö.

Lue lisääToimitusketju
Toimitusketjun hyvällä hallinnalla varmistamme laadun ja arvonluonnin asiakkaalle. Tavoitteenamme on kotiinsa ja asumispalveluihinsa tyytyväinen asiakas.

Lue lisää