Tilinpäätös

SATO laatii konsernitilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Tämä osio sisältää myös hallituksen toimintakertomuksen ja muita taloudellisia tietoja.

Tässä osiossa

Hallituksen toimintakertomus

Hallitus hyväksyi syksyllä konsernin uudistetun strategian, strategiset tavoitteet ja osinkopolitiikan.

 

 

Konsernin tuloslaskelma, IFRS

Konsernin vuokratuotot vuonna 2016 olivat 262,7 miljoonaa euroa.

 

 

 

Konsernitase, IFRS

Sijoitusomaisuuden määrä konsernin taseessa kasvoi 3 383,2 miljoonaan euroon vuonna 2016.

 

 

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2016 oli 105,2 miljoonaa euroa.

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS

Vuonna 2016 omistajat sijoittivat SATOon uutta omaa pääomaa yhteensä 112,9 miljoonaa euroa.

 

 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS

Tämä osio sisältää SATOn konsernitilinpäätöksen liitetiedot.

 

 

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Konsernin emoyhtiön SATO Oyj:n tuloslaskelma suomalaisen kirjanpitosäännöstön (FAS) mukaisesti laadittuna.

  • Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

 

 

Emoyhtiön tase, FAS

Konsernin emoyhtiön SATO Oyj:n tase suomalaisen kirjanpitosäännöstön (FAS) mukaisesti laadittuna.

  • Emoyhtiön tase, FAS

 

 

Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS

Konsernin emoyhtiön SATO Oyj:n rahavirtalaskelma suomalaisen kirjanpitosäännöstön (FAS) mukaisesti laadittuna.

  • Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS

 

 

Emoyhtiön liitetiedot, FAS

Konsernin emoyhtiön SATO Oyj:n tilinpäätöksen liitetiedot suomalaisen kirjanpitosäännöstön (FAS) mukaisesti laadittuna.

  • Emoyhtiön liitetiedot, FAS

 

 

Tilintarkastuskertomus

SATOn tilintarkastajana vuonna 2016 on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

  • Tilintarkastuskertomus

 

 

Tunnusluvut

Konsernin keskeisimmät tunnusluvut viideltä viimeisimmältä vuodelta.

  • Tunnusluvut

 

 

Tietoa osakkeenomistajille

SATO Oyj:n vuoden 2017 yhtiökokous pidetään 8.3.2017.

  • Tietoa osakkeenomistajille

 

 
 

 

Jaa sivu
Email