EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS

Milj. €   liite 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
Liikevaihto     1 7,3 4,9
Liiketoiminnan muut tuotot     2 6,0 5,4
Materiaalit ja palvelut     3 -2,7 -0,8
Henkilöstökulut 4 5 6 -3,0 -3,8
Poistot ja arvonalentumiset     7 -1,1 -1,0
Liiketoiminnan muut kulut     8 -12,1 -10,8
Liikevoitto/-tappio       -5,5 -6,2
           
Rahoitustuotot ja -kulut     9 -39,0 -26,5
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja       -44,4 -32,7
           
Konserniavustukset     10 110,2 68,7
           
Tuloverot     11 -13,2 -7,2
Tilikauden voitto       52,6 28,7
        0,8 0,8