10. Rahoitustuotot ja -kulut

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Rahoitustuotot


Korkotuotot lainoista ja muista saamisista
0,5 0,7
Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista
0,0 0,0
Valuuttakurssivoitot
0,1 0,1
Yhteensä
0,6 0,9Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Rahoituskulut


Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusveloista
-31,5 -24,5
Korkokulut tehokkaista rahavirran suojauksista
-12,5 -11,3
Korkokulut, suojauslaskennan ulkopuoliset johdannaiset
0,0 -0,4
Käyvän arvon muutos, suojauslaskennan ulkopuoliset johdannaiset
0,0 0,4
Muut rahoituskulut
-4,4 -2,1
Yhteensä
-48,4 -37,9Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
-47,8 -37,0