11. Tuloverot

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Tuloslaskelman verokulu jakautuu seuraavasti:


Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero
20,7 17,0
Edellisten tilikausien verot
0,7 0,4
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos
23,4 15,0
Yhteensä
44,8 32,5SATOn verokulun ja emoyhtiön kotimaan verokannalla (20 %) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Tulos ennen veroja
219,4 159,4
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla
43,9 31,9
Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut
0,0 0,1
Verovapaat tulot
0,0 0,0
Tulevilla tilikausilla kirjanpidossa tuloutettavat
0,0 0,0
Aiemmilla tilikausilla verolaskelmassa tuloutetut
0,0 -0,3
Verot aiemmilta tilikausilta
0,7 0,4
Muut erät
0,2 0,3
Oikaisut yhteensä
0,9 0,6
Verot tuloslaskelmassa
44,8 32,5