12. Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos ulkona olevien osakkeiden määrän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana. SATOn osakkeiden lukumäärä 31.12.2016 oli 56 783 067. SATO Oyj:n hallussa oli tilinpäätöshetkellä 160 000 omaa osaketta.

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Emoyhtiön omistajille jakautuva tilikauden voitto
174,8 126,8
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (milj. kpl)
54,3 50,8Osakekohtainen tulos (€)


Laimentamaton
3,22 2,49
Laimennettu
3,22 2,49