14. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

2016

Milj. € liite Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 2016
Yhteensä
Hankintameno 1.1.
4,8 1,4 6,2
Lisäykset
0,4 0,0 0,4
Vähennykset
-0,5 0,0 -0,5
Siirrot erien välillä
0,0 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12.
4,6 1,4 6,0Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
3,6 0,3 3,9
Vähennysten kertyneet poistot
-0,4 0,0 -0,4
Tilikauden poistot 8 0,4 0,0 0,4
Siirrot erien välillä
0,0 0,0 0,0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.
3,6 0,3 3,9Kirjanpitoarvo 1.1.
1,1 1,1 2,2
Kirjanpitoarvo 31.12.
1,0 1,1 2,1


2015

Milj. €
Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 2015
Yhteensä
Hankintameno 1.1.
4,7 1,4 6,1
Lisäykset
0,3 0,0 0,3
Vähennykset
-0,2 0,0 -0,2
Kirjanpitoarvo 31.12.
4,8 1,4 6,2Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
3,4 0,3 3,7
Vähennysten kertyneet poistot
-0,2 0,0 -0,2
Tilikauden poistot
0,5 0,0 0,5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.
3,6 0,3 3,9Kirjanpitoarvo 1.1.
1,3 1,1 2,4
Kirjanpitoarvo 31.12.
1,1 1,1 2,2