15. Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

2016

Milj. € liite Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet 2016
Yhteensä
Hankintameno kauden alussa
0,3 5,4 5,7
Lisäykset
0,0 0,5 0,5
Vähennykset
0,0 0,0 0,0
Siirrot erien välillä
0,0 0,1 0,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa
0,3 6,0 6,3Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa
0,3 3,6 3,9
Vähennysten kertyneet poistot
0,0 0,0 0,0
Tilikauden poistot 8 0,0 0,8 0,8
Siirrot erien välillä
0,0 0,0 0,0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa
0,3 4,4 4,7Kirjanpitoarvo 1.1.
0,0 1,8 1,8
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,0 1,6 1,62015

Milj. €
Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet 2015
Yhteensä
Hankintameno kauden alussa
0,3 4,2 4,5
Lisäykset
0,0 1,0 1,0
Vähennykset
0,0 0,0 0,0
Siirrot erien välillä
0,0 0,2 0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa
0,3 5,4 5,7Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa
0,3 3,0 3,3
Vähennysten kertyneet poistot
0,0 0,0 0,0
Tilikauden poistot
0,0 0,7 0,7
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa
0,3 3,6 3,9Kirjanpitoarvo 1.1.
0,0 1,3 1,3
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,0 1,8 1,8