23. Rahavarat

Milj. € liite 31.12.2016 31.12.2015
Käteinen raha ja pankkitilit 17 18,3 60,7
Yhteensä   18,3 60,7
       

Yleishyödyllisten yhtiöiden rahavarat pidetään erillään yleishyödyllisyydestä vapaiden yhtiöiden rahavaroista. Tilinpäätöshetkellä yleishyödyllisten yhtiöiden rahavarat olivat 2,2 (46,5) milj. euroa.