29. Varaukset

Milj. €

Reklamaatio-kuluvaraus Oikeuden-käynti-kuluvaraus Muut varaukset Yhteensä
Varaukset kauden lopussa 31.12.2015

4,6 2,2 0,0 6,8
Varausten lisäykset

0,2 0,0 0,5 0,7
Käytetyt varaukset

-0,5 -2,0 0,0 -2,5
Käyttämättömien varausten peruutukset

-0,1 0,0 0,0 -0,1
Varaukset kauden lopussa 31.12.2016

4,2 0,2 0,5 4,9Milj. €31.12.2016 31.12.2015
Pitkäaikaiset varaukset3,0 5,2
Lyhytaikaiset varaukset1,9 1,5
Yhteensä4,9 6,8


Reklamaatiokuluvaraus sisältää rakennustoimintaan liittyvät takuu- ja reklamaatiovaraukset sekä takuuajan jälkeisen ns. 10-vuotisvastuun. Reklamaatiokuluvaraus määritellään esitettyihin korvausvaatimuksiin ja kokemusperäisiin arvioihin perustuen. Reklamaatiokuluvarauksen mahdollinen realisoituminen tapahtuu 10 vuoden kuluessa raportointipäivästä.

Oikeudenkäyntikuluvaraus liittyi SATO-Rakennuttajat Oy:n Helsingissä sijaitsevan kohteen rakentamista koskevaan vuonna 2008 alkaneeseen oikeudenkäyntiin, josta Helsingin hovioikeus antoi ratkaisun 30.1.2015. Tehdyt kuluvaraukset kirjattiin kuluksi vuonna 2015.