4. Myytyjen sijoitusasuntojen tulosvaikutus

Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Sijoitusasuntojen luovutusvoitot/-tappiot


Sijoitusasuntojen luovutusvoitot
3,7 15,3
Sijoitusasuntojen luovutustappiot
-3,0 -6,7
Yhteensä
0,7 8,6Milj. €
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Tuotot sijoitusasuntojen luovutuksista


Kauppahinta myydyistä sijoitusasunnoista
67,3 95,5
Myytyjen sijoitusasuntojen käypä arvo
-66,5 -87,0
Yhteensä
0,7 8,6
Tuotto sijoitusasuntojen luovutuksista muodostuu myytyjen sijoitusasuntojen kauppahinnasta vähennettynä myytyjen sijoitusasuntojen käyvällä arvolla. Myytyjen sijoitusasuntojen kauppahinnasta on vähennetty kaupankäynnistä aiheutuneet kustannukset. Myytyjen sijoitusasuntojen käypä arvo tarkoittaa edellisessä julkaistussa taseessa esitettyä käypää arvoa johon on lisätty mahdolliset kaudella aktivoidut lisäinvestoinnit.
Yhteenveto merkittävimmistä investoinneista ja realisoinneista on esitetty liitetiedossa 13.