6. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Milj. € liite 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Henkilöstökulut      
Palkat   10,9 11,0
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt   1,9 2,0
Eläkekulut - etuuspohjaiset järjestelyt 25 0,0 0,1
Muut henkilösivukulut   0,3 0,3
Yhteensä   13,2 13,3
       

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 35. Lähipiiritapahtumat. Keskimäärin konsernin henkilökunta tilikaudella on ollut 170 (172) henkilöä.