8. Poistot ja arvonalentumiset

Milj. € liite 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Poistot hyödykeryhmittäin      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 14 0,4 0,5
Aineettomat hyödykkeet 15 0,8 0,7
Yhteensä   1,1 1,2
       

Aineellisista tai aineettomista hyödykkeistä ei ole kirjattu arvonalentumisia.