LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS


Emoyhtiön omistajien osuus

Milj. € Osake-pääoma Arvon-muutos ja muut rahastot Vara-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallat-tomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 4,4 -40,6 43,7 23,3 861,4 892,2 0,1 892,3
Laaja tulos:Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät0,1 0,1
0,1
Rahavirran suojaus
5,5


5,5
5,5
Muuntoerot-0,1 -0,1
-0,1
Tilikauden tulos126,8 126,8 0,1 127,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 5,5 0,0 0,0 126,9 132,4 0,1 132,5
Liiketoimet omistajien kanssa:Osakeanti
0,0
0,0
Osingonjako-10,2 -10,2 0,0 -10,2
Pääoman palautus


-21,3
-21,3 0,0 -21,3
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0 0,0 -21,3 -10,2 -31,5 0,0 -31,5
Muut oikaisut0,0 0,0 -0,1 -0,1
Oman pääoman muutokset yhteensä 0,0 5,5 0,0 -21,3 116,7 100,9 0,1 101,0
Oma pääoma 31.12.2015 4,4 -35,1 43,7 1,9 978,1 993,1 0,1 993,2
Emoyhtiön omistajien osuus

Milj. € Osake-pääoma Arvon-muutos ja muut rahastot Vara-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallat-tomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 4,4 -35,1 43,7 1,9 978,1 993,1 0,1 993,2
Laaja tulos:Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät-0,1 -0,1
-0,1
Rahavirran suojaus
-2,8


-2,8
-2,8
Muuntoerot0,1 0,1
0,1
Tilikauden tulos174,8 174,8 -0,2 174,7
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 -2,8 0,0 0,0 174,8 172,1 -0,2 171,9
Liiketoimet omistajien kanssa:Osakeanti


112,9
112,9
112,9
Osingonjako-25,4 -25,4 0,0 -25,4
Pääoman palautus
0,0 0,0 0,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0 0,0 112,9 -25,4 87,5 0,0 87,5
Muut oikaisut 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oman pääoman muutokset yhteensä 0,0 -2,8 0,0 112,9 149,4 259,5 -0,2 259,4
Oma pääoma 31.12.2016 4,4 -37,9 43,7 114,8 1 127,6 1 252,6 0,0 1 252,6