Toimintaympäristö

Taantuman taakseen jättänyt Suomi kasvattaa väkilukuaan ja kaupungistuu. SATO vastaa kohtuuhintaisen vuokra-asumisen lisääntyvään kysyntään investoimalla kasvualueille.

Tässä osiossa

Yleinen toimintaympäristö

Suomi jätti taantuman taakseen, vaikka vientikysyntä ei piristynyt toivotusti. Talouskasvun odotetaan kuitenkin jatkuvan, sillä arviot maailmantalouden elpymisestä ovat vahvistuneet.

 

Megatrendit

Megatrendien seurauksena tuotantorakenne muuttuu huimasti. Innovaatiot, yritykset ja työpaikat syntyvät pääsääntöisesti kaupunkiympäristöissä, joissa ihmiset ja ideat kohtaavat.

 

Asuntomarkkinat

Asuntomarkkinat piristyivät vuoden aikana: asuntorakentaminen lisääntyi, asuntokauppamäärät kasvoivat ja asuntosijoittaminen oli aktiivista.

 
 

 

Jaa sivu
Email