TULEVAISUUDEN ASUMISTA TEHDÄÄN NYT

Megatrendien kuten globalisaatio, digitalisaatio ja kestävä kehitys, seurauksena tuotantorakenne muuttuu huimasti, mihin käynnissä oleva kaupungistumiskehitys vastaa. Kaupungistuminen on Suomen kaltaisen maan kansainvälisen menestyksen kannalta oleellista: uudet innovaatiot, yritykset ja työpaikat syntyvät pääsääntöisesti kaupunkiympäristöissä, joissa ihmiset ja ideat kohtaavat.