VUOSI PÄHKINÄNKUORESSA

ennätykselliset asuntoinvestoinnit

 • Asuntoinvestoinnit olivat 572,6 (250,5) milj. €.
 • Asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 3 381 (1 184) asuntoa.
 • Rakenteilla oli 1 232 (1 278) uutta asuntoa.
 • Realisointien jälkeen asuntomäärä kasvoi 1 793 asunnolla.
 • Strategian keskiöön nostettu asiakasvetoisuus näkyi vuokrausasteessa, joka vahvistui jokaisella vuosineljänneksellä, ensimmäisen kvartaalin 94,8 prosentista viimeisen kvartaalin 96,3 prosenttiin. Koko vuoden vuokrausaste Suomessa oli 95,6 (96,4) %.

Omavaraisuus vahvistui

 • Sijoitettu pääoma oli 3 196 (2 669) milj. €.
 • Liiketoiminnan kannattavuutta arvioitaessa merkittävä mittari on sijoitetun pääoman tuotto, joka oli 9,1 (7,6) %.
 • Tulos ennen veroja oli 219,4 (159,4) milj. €. Tulosparannus perustui pääosin asuntojen positiiviseen arvonmuutokseen, joka oli 124,3 (62,4) milj. €. Arvonmuutoksen taustalla on keskittyminen kasvavien kaupunkiseutujen pienempiin asuntoihin.
 • Omavaraisuus vahvistui arvonnousun ja omistajien pääomasijoituksen tukemana ja omavaraisuusaste oli 35,2 (33,3) %.
 • Liikevaihto oli 318,0 (323,4) milj. €, josta vuokratuotot olivat 262,7 (249,4) milj. €.
 • Osakekohtainen tulos oli 3,22 (2,49) euroa.