asiakasvetoisuus näkyy vuoden kohokohdissa

SATO uudisti strategiansa vuonna 2016. Nostimme asiakkaan entistä voimakkaammin tekemisemme lähtökohdaksi ja hänen hyvinvointinsa päämääräksemme. Kertomusvuonna vuokrausaste parani merkittävästi ja ulkoinen vaihtuvuus laski.

Asiakas ensin -palvelumalli otettiin käyttöön kertomusvuoden keväällä ja sen positiiviset vaikutukset näkyvät vuoden kohokohdissamme.


Asiakasvetoisuus vauhditti vuokrausasteen kasvuun

  • Asiakaspalveluun panostaminen näkyi vuokrausasteessa ja ulkoisessa vaihtuvuudessa.
  • Taloudellinen vuokrausaste vahvistui jokaisella vuosineljänneksellä, ensimmäisen kvartaalin 96,1 prosentista viimeisen kvartaalin 97,5 prosenttiin. Koko vuoden vuokrausaste Suomessa oli 96,8 (95,6) prosenttia.
  • Ulkoinen vaihtuvuus laski ja oli 28,9 (32,7) prosenttia.


Vuokrausasteen vahvistuminen näkyi liikevaihdossa ja nettovuokratuotossa

  • Liikevaihto kasvoi 6,6 prosentilla ja oli 280,1 (262,7) miljoonaa euroa.
  • Nettovuokratuotto parani 12,7 prosentilla ja oli 188,4 (167,1) miljoonaa euroa.


Omavaraisuuden vahvistuminen jatkui

  • Sijoitettu pääoma oli 3 342,9 (3 195,6) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan kannattavuutta arvioitaessa merkittävä mittari on sijoitetun pääoman tuotto, joka oli 7,1 (9,1) prosenttia.
  • Keskikorko laski ja oli 2,2 (2,5) prosenttia.
  • Omavaraisuusaste ylitti tavoitteen 35 prosenttia ja oli 38,2 (35,2) prosenttia.
  • Luototusaste oli 52,1 (54,3) prosenttia. Hallitus hyväksyi 13.12.2017 pitkän ajan luototusastetavoitteeksi enintään 50 prosenttia. Aiempi tavoite oli alle 70 prosentin luototusaste.


Reaalivakuudesta vapaan rahoituksen osuus vahvassa kasvussa

Saavutimme jo kertomusvuoden kolmannella vuosineljänneksellä strategiakaudelle 2017–2020 asettamamme tavoitteen, jonka mukaan vähintään 60 prosenttia omaisuudestamme tulee olla reaalivakuudesta vapaata.

Kertomusvuonna reaalivakuudesta vapaan omaisuuden osuus kasvoi 66,3 prosenttiin. Tätä ovat auttaneet uudenlaiset rahoitusinstrumentit kuten vakuudettomat joukkovelkakirjalainat, mutta merkittävässä osassa on ollut uudenlainen pankkiyhteistyö monen pankin kanssa. Kertomusvuonna rahoitusrakenteen muutoksen jatkumiseen vaikuttivat Swedbankin, OP Yrityspankin, Aktian ja Euroopan investointipankin kanssa solmitut ja nostetut pitkäaikaiset reaalivakuudettomat rahoitusjärjestelyt. Samanaikaisesti rahoitusrakenteen muutoksen kanssa yhtiön luototusaste laski, ja yhdessä nämä tekijät vahvistavat mahdollisuuksiamme monipuolisten rahoitusmarkkinoiden hyödyntämiseen.

Liikevaihto graafi
Liikevoitto graafi
 
Tulos ennen veroja-graafi
Operatiivinen kassavirta-graafi
 
Tase-graafi
Oma pääoma-graafi
 
Omavaraisuusaste-graafi
Sijoitetun pääoman tuotto-graafi
 

Ulkoinen vaihtuvuus

 

 

Tarinat & teot

Asiakaspalvelu

Parasta palvelua ihmiseltä ihmiselle

SATO ottaa asukkaidensa palvelemisen tosissaan – ja syystä. Asumisen laadulla, sujuvuudella ja turvallisuudella on suuria vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin.

Lue lisää