Elinvoimaa kaupunkeihin ja kaupunkilaisille

Yhteiskunta

SATO haluaa olla kaupungistumisen mahdollistaja, joka vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehittymiseen.

Monipuolinen ja kasvava asuntotarjontamme helpottaa työn perässä liikkumista ja täydennysrakentaminen lisää vanhojen asuinalueiden elinvoimaa. Kehitämme asumista yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Työllistämme sekä suoraan että välillisesti. Verot ja kunnallistekniikkamaksut tuottavat suoraa taloudellista arvoa yhteiskunnalle.


Ihmiset

SATO luo hyvinvointia asiakkailleen tarjoamalla moneen makuun sopivia vuokra-asuntoja sekä niihin liittyviä palveluja ja etuja. Henkilöstölle tarjoamme merkityksellistä työtä, työhyvinvointipalveluja ja kilpailukykyistä palkkaa. Omistajillemme syntyy arvoa asuntojen arvonmuutoksesta ja maksetuista osingoista. Elinvoimainen kumppaniverkostomme saa meiltä toimeksiantoja ja maksamme palkkioita tehdystä työstä.


Ympäristö

Alennamme toiminnastamme syntyviä kasvihuonepäästöjä tehostamalla kotiemme energiatehokkuutta, kannustamalla asukkaitamme kierrättämään ja kohdistamalla uudet investoinnit hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

Arvonluonnin osa-alueita sidosryhmille on avattu tarkemmin osioissa Liiketoiminta ja SATOn arvonluonti.

TARINAT & TEOT

Asiakaspalvelu

Parasta palvelua ihmiseltä ihmiselle

SATO ottaa asukkaidensa palvelemisen tosissaan – ja syystä. Asumisen laadulla, sujuvuudella ja turvallisuudella on suuria vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin.

katso video

 
 
 
SATOn arvonluonti